VÅRKVALITÉTSAUKTION

Nu är inlämningen öppen!

Borås Auktionshall

Värderingar & Online auktioner
Vi gör din vardag enklare!

Borås Auktionshall

Värderingar & Online auktioner
Vi gör din vardag enklare!

Borås Auktionshall

Värderingar & Online auktioner
Vi gör din vardag enklare!

Helhetslösning & Hemvärdering av dödsbo

Ett hembesök innebär att en av våra värderare kommer hem till dig och gör en värdering i hemmet. Det kan röra sig om enskilda föremål, ett helt hem eller en samling.

Vid första kontakten med värderaren beskriver du dina önskemål inför besöket och tillsammans bokar ni en tid.

En muntlig värdering gjord av våra värderare är kostnadsfri

Vi kan även hjälpa till med övriga delar i dödsboet såsom transport, tömning och städning av hemmet.

I en helhetslösning ingår försäljning, transport, tömning, återvinning och städning.

Kostnaden för transport, tömning och städning faktureras separat

Vi utför alla delar av arbetet i egen regi. Vi kommer alltså vara den enda kontakt ni behöver under hela processen.

Vi samarbetar med lokala mäklare och begravningsbyråer för flexibla lösningar.

Vi vill att föremål förblir en del av kretsloppet och ser även ett värde i de objekt som inte är aktuella för auktion. Dessa skänks då vidare till second hand.

Värdering eller saker du vill sälja på auktion, vi hjälper dig gärna!